Vores

Ydelser


Uanset hvilken form for ydelse du ønsker, varetager vi dine interesser og optræder altid loyalt. Ydelsen leveres med professionalisme, kompetent kommunikation og konsistent kvalitet.

Statisk dokumentation

Projektering og udførelse af statisk dokumentation, for både bygningsdele og hele bygninger, er vores spidskompetence. Produktet er dækkende, letlæselig og udførlig dokumentation af et bygbart projekt. Herved opnås en mere overskuelig byggeproces og et mere komplet projekt.

Hvad enten det er renovering, nybyg eller om- og tilbygning, udfører vi statisk dokumentation inkl. tegningsmateriale samt de nødvendige tilsyn for både godkendelse hos kommunen og den håndværksmæssige udførelse.

Bygherrerådgivning

Som din bygherrerådgiver bistår vi dig igennem hele byggeprocessen, både ved idé-udvikling, projektering, udførelse og aflevering eller blot enkelte faser, såfremt dette ønskes.

Med forståelse for byggeriets faser varetager vi koordinationen imellem de involverede parter og inddeling af fagenes grænseflader. Der foretages økonomi-, tids- og risikostyring, hvorved byggeriets ressourcer overvåges i tæt samarbejde.

Vi skaber overblik igennem dokumentation, tæt dialog, løbende tilsyn og tværfaglig granskning.

Konsulentarbejde

Vi bidrager gerne med lidt ’elastik’ til din virksomhed. Byggebranchen er, om nogen, en konjunkturfølsom branche og ingen har lyst til at sige nej til en kunde. Dette stiller ofte virksomheder i en penibel situation, hvor der er brug for ekstra arbejdskraft - men hvor meget og i hvor lang tid?

Ansættelse og afskedigelse af fastansatte er et dyrt foretagende, hvor konsekvenserne ikke kun er økonomiske.

Ginnerskov Rådgivende Ingeniørfirma bidrager gerne med en kompetent medarbejder efter behov. Dette giver mulighed for opjustering over en begrænset periode samt kontrol over den nødvendige timemængde.

Underleverandør

Som underleverandør leverer vi dækkende statiske beregninger og tegningsmateriale for afgrænsede dele af byggeriet eller enkelte bygningsdele, lige til at indsætte i den statiske dokumentation. Vi følger dine specifikationer og tager udgangspunkt i de grundlæggende beregninger.

Vores dokumentation udføres altid med stor omhyggelighed og den fremstår overskuelig og letlæselig.